Rozbor teplé vody

Pokud je součástí vašeho podnikání vlastní výroba teplé vody (teplárny, centrální ohřev vody pro objekt) z vody pitné, nebo jakékoliv jiné, je třeba, aby splňovala konkrétní fyzikální, chemické a mikrobiologické parametry dle zmíněné vyhlášky 252/2004. 

Mezi sledované parametry patří:

Mikrobiologické a biologické parametry – mikroorganismy kultivovatelné při 36°C, Escherichia coli, Legionela Species (pneumophila), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, atypická mykobakteria

Fyzikální parametry – elektrická konduktivita, barva, pH, teplota (při odběru vzorku), zákal, fosforečnany, oxid chloričitý (při odběru vzorku), chlor volný (při odběru vzorku)

Organické parametry – halogenované TOL, TOC

Dále je prováděno senzorické posouzení pachu analyzovaného vzorku.

Provádíme také stanovování radiologických parametrů stanovených vyhláškou č. 307/2002 Sb. a kromě toho i další rozbory nad rámec legislativy dle zadání zákazníka.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky rozborů pitné a teplé vody, doporučujeme vám kontaktovat jakoukoliv z našich poboček. Zde zdarma obdržíte speciální vzorkovnice určené pro konkrétní analýzy a naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí. Případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.