Aktuálně - Životní prostředí

ALS bude přednášet na konferenci Recycling 2019

1.4.2019

Zástupce laboratoře ALS se bude účastnit tradiční mezinárodní konference RECYCLING 2019, jejíž  již 24. ročník proběhne ve dnech 4. až 5. dubna 2019 v Brně. Pořadatelem je Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR a záštitu nad touto událostí převzaly Ministerstvo průmyslu a obchodu,  Ministerstvo životního prostředí a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků.

Hlavním zaměřením konference je tolik v poslední době skloňované oběhové hospodářství, cirkulární ekonomika a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin.

ALS přináší, již po několikáté, k tomuto tématu taktéž pohled analytické laboratoře, letos z hlediska zajištění kvality a monitoringu vlastností stavebních odpadů a recyklovaných materiálů v rámci Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady.

Součástí našeho příspěvku bude také popis legislativních pravidel pro specifickou oblast likvidace a nakládání s azbestovými materiály a prokazování splnění limitů výskytu azbestu předepsaných příslušnými zákony a vyhláškami.

Věříme, že stejně jako v minulém roce, bude náš vklad do debaty podkladem pro zajímavou diskusi ohledně způsobu nakládání s nejvýznamnějším zdrojem odpadů v rámci Evropy, čili se stavebními a demoličními odpady, a podnítí další diskusi o zvyšování důvěry odborné i široké veřejnosti, která podpoří co nejširší recyklaci a znovu využívání těchto materiálových toků.

Těšíme se na setkání s vámi v Brně.