Vzorkovnice, pomůcky pro vzorkování

Příjem vzorků v ALS

V rámci akreditovaných laboratorních služeb společnosti ALS Czech Republic poskytujeme našim zákazníkům standardizované vzorkovnice pro odběry vzorků a přepravní boxy zdarma. Vzorkovnice pravidelně kontrolujeme, abychom ověřili jejich vysokou kvalitu vzhledem k uchování vzorků před vlastním rozborem.

Speciální vzorkovací pomůcky pro odběr vzorků a materiál připravený dle požadavků zákazníka jako filtry, sorpční trubičky, registrační zařízení na monitoring teploty, pasivní vzorkovače apod. jsou účtovány dle nákladů na jejich pořízení a přípravu a náš zákazník je o případných placených položkách informován v dostatečném předstihu.

Jak můžete získat vzorkovnice a přepravní boxy ALS:

  • Vyzvedněte si osobně požadované množství na pobočkách ALS (o větším množství vyzvedávaných vzorkovnic nás prosím předem informujte)
  • Objednejte si doručení vzorkovnic svozovou službou ALS prostřednictvím našich zákaznických center, vzorkovnice budou doručeny na vaši adresu nejpozději do 48 hodin nebo později v termínu, který určíte. Doporučujeme spojovat dodávku vzorkovnic s objednáváním dopravy vzorků 
  • Online systém pro emise/imise: Speciální vzorkovací materiál na vzorkování persistentních organických látek (POPs) v emisích a imisích můžete objednat na www.sampling.alsglobal.eu

Kompletní seznam námi dodávaných vzorkovnic naleznete v přiloženém letáku.

Po obdržení Vaší objednávky připravíme patřičné vzorkovací materiály nejpozději do 4 dnů.

Pokud se rozhodnete využít služeb naší akreditované laboratoře, kontaktujte zákaznickou linku na tel. 226 226 228, nebo e-mailem na  info.cz@alsglobal.com. Odborní konzultanti vám ochotně pomohou, poradí a zodpoví vaše požadavky z oblasti chemických analýz.