Konzultace

Budova akreditovaných laboratoří ALS

Jednou ze základních hodnot společnosti ALS Czech Republic je překonávání očekávání našich zákazníků. Spokojený zákazník je tedy pro naši společnost prioritou. Odborní konzultanti našeho zákaznického servisu jsou proto připraveni proaktivně řešit veškeré Vaše potřeby a požadavky a nabídnout odbornou pomoc ohledně analytických služeb a souvisejících oblastí.

Poradíme vám s volbou vhodného laboratorního rozboru či s interpretací výsledků. Poskytneme vám veškeré potřebné informace a ochotně vám připravíme řešení pro vaši konkrétní situaci.

 

Zákaznická linka:              226 226 228 (dostupná každý pracovní den od 8 do 18 hodin) 

Zákaznický e-mail:           info.cz@alsglobal.com

 

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce nebo konzultanty Vašeho regionu.

Díky širokému spektru působnosti a vysoké odbornosti našich zaměstnanců, se na nás můžete obrátit i s nestandardními požadavky, na které, v závislosti na vašich potřebách, nalezneme společně vyhovující řešení.

Níže uvádíme některé příklady konzultačních služeb, které standardně zajišťujeme.

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Jednou ze služeb, kterou zajistíme je hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. ALS Czech Republic je držitelem pověření Ministerstva životního prostředí provádět toto hodnocení.

Jsme schopni posoudit následující nebezpečné vlastnosti odpadů, pro přehlednost uvádíme starší i aktuálně platné značení:

  • H1 Výbušnost / HP 1 Výbušné
  • H2 Oxidační schopnosti / HP 1 Oxidující
  • H3A/B Hořlavost a vysoká hořlavost / HP 3 Hořlavé
  • H12 Schopnost uvolňovat toxické a vysoce toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami / HP 12 Uvolňování toxických plynů
  • H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při, nebo po odstraňování / HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
  • H14 Ekotoxicita / HP 1 Ekotoxický

 

Poradenství v oblasti bazénových vod

Poskytujeme konzultace v oblasti problematiky rozborů bazénových vod s ohledem na požadavky příslušné vyhlášky 238/2011 Sb., případně navrhneme provozní řád, četnost kontrol a povinné odesílání výsledků do IS PiVo  pro potřeby krajské hygienické stanice.

Poskytujeme konzultace také v dalších specifických oblastech problematiky životního prostředí

Rádi se s vámi na jednotlivých pobočkách setkáme osobně.

Pokud se rozhodnete využít služeb naší akreditované laboratoře, kontaktujte zákaznickou linku na tel. 226 226 228, nebo e-mailem na  info.cz@alsglobal.com. Odborní konzultanti vám ochotně pomohou, poradí a zodpoví vaše požadavky z oblasti chemických analýz