Aktuálně - Životní prostředí

ALS prezentuje na 27. konferenci MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ

29.5.2023

Tento týden 29.-30.5.2023 probíhá v Ledči nad Sázavou již 27. ročník konference „Měření emisí a ochrana ovzduší“.

ALS Českou republiku tentokrát reprezentuje náš nový kolega Václav Kadlec, který v ALS pracuje na vývoji nových analytických metod. Jeho prezentace bude zaměřena na představení metod založených na sorpčních mediích určených pro stanovení organických polutantů jako jsou: karbonylové sloučeniny, těkavé organické látky (VOC), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCBs), a další. Posluchači se budou moci dovědět o principech jednotlivých metod, ale bude jim také představena statistika a výsledky vzorků pro vybrané případové studie.

Pokud se konference neúčastníte a máte zájem dovědět se o daném tématu více, neváhejte nás kontaktovat.

Přejeme hezký týden všem.

ALS tým.