Aktuálně - Životní prostředí

Aktualizace našich služeb: Úspěšná akreditace a rozšíření nabídky

9.4.2024

Vážení zákazníci a partneři.

V průběhu března naše laboratoře úspěšně absolvovaly audit ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.) a prošly procesem akreditace. S radostí tak můžeme potvrdit, že i nadále jsme zavázáni dodržovat nejvyšší standardy kvality a odborné kompetence v oblasti analytických služeb.
Nové akreditované metody a parametry odpovídají rostoucím potřebám našich klientů z různých průmyslových odvětví, především z oblasti potravinářského průmyslu, životního prostředí a dalších.

Nabízíme tyto nové metody a parametry (změny a novinky jsou označeny modře):

  • Stanovení produkce plynu (GS21) inkubačním testem (předmět zkoušky: odpady, kaly, komposty, zeminy)
  • Stanovení kanabinoidů HHC: 9(S)-Hexahydrokanabinol (9(S)-HHC), 9(R)-Hexahydrokanabinol (9(R)-HHC)
  • Stanovení vybraných bromovaných retardantů hoření (BFR) metodou izotopového zřeďování s použitím HRGC - HRMS a výpočet sum bromovaných retardantů hoření z naměřených hodnot (předmět zkoušky: emise a imise)
  • Stanovení pesticidů, jejich metabolitů, reziduí léčiv a jiných polutantů metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí a výpočet sum pesticidů, jejich metabolitů, reziduí léčiv a jiných polutantů z naměřených hodnot: parametr fluxapyroxad, pikolinafen, propargit
  • Stanovení perfluorovaných, polyfluorovaných a bromovaných sloučenin metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí (předmět zkoušky: vody, výluhy)
  • Stanovení reziduí léčiv a omamných a psychotropních látek metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí: parametr 17-alfa-estradiol, equilin
  • Stanovení anilinu a jeho derivátů metodou plynové chromatografie s MS detekcí (předmět zkoušky: vody)
  • Kvantitativní stanovení somatických kolifágů (předmět zkoušky: Voda pitná, surová, balená, povrchová, podzemní, mezioperační, odpadní)
  • Stanovení bakterií rodu Salmonella metodou ELISA – výsledky do 24 hodin

Děkujeme Vám všem za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Pro více informací o nových metodách a parametrech neváhejte kontaktovat naše konzultanty klientského servisu:

Tým ALS