Aktuálně - Životní prostředí

Plánované webináře: mikropolutanty v životním prostředí

23.2.2024

Na měsíc únor a březen jsme pro Vás připravili sérii tří online webinářů zaměřených na velmi aktuální a často diskutované téma, a to výskyt mikropolutantů v životním prostředí.

Ve třech po sobě jdoucích webinářích, kterými Vás provede naše specialistka v daném oboru a manažerka Projektového oddělení Ing. Taťána Halešová. Seznámíme Vás s analýzou rizik výskytu pesticidů na území České republiky, druhý webinář bude zaměřen na problematiku léčiv v odpadních vodách a jejich následnému pronikání do životního prostředí, a ve třetím webináři Vám představíme samotné Projektové oddělení a národní výzkumné projekty, na kterých se laboratoře ALS Czech Republic Environmental podílí.

Webináře budou koncipovány pro širokou škálu zájemců, kteří mají o problematiku výskytu léčiv a pesticidů v životním prostředí zájem.

13.02.2024, 10 - 11hod
Téma: Riziková analýza výskytu pesticidních látek v České republice

27.02.2024, 10 - 11hod
Téma: Léčiva v životním prostředí

21.03.2024, 10 - 11hod
Téma: Výzkumné projekty v ALS

Těšíme se na setkání v Vámi.

Tým ALS