Aktuálně - Životní prostředí

Návrh vyhlášky 13_2024 o požadavcích na jakost balených vod

21.2.2024

Ministerstvo zemědělství vydalo Vyhlášku č. 13/2024 Sb., o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy. 

Vyhláška je účinná dnem 21. února 2024 a část dnem 13. ledna 2026, upravuje označování a způsob úpravy balených vod, požadavky na jakost, technologické požadavky a další.

Vyhláška představuje transpozici evropských směrnic a obsahuje upřesnění označování balených vod, dále upravuje také limity pesticidních látek a mikrobiologické požadavky na jakost balených vod, především požadavky na počet kolonií bakterií.

13/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy (zakonyprolidi.cz)