analýza odpadů

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí širokou škálu rozborů odpadů, které jsou vyžadovány platnou legislativou, ale i mnoho dalších analýz nad její rámec. 

Nejčastěji jsou rozbory odpadů realizovány dle požadavků zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášek č. 273/2021 Sb. v platném znění a č. 8/2021 Sb. v platném znění. V rámci přechodných období jsou analýzy prováděny také dle původního zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Rozbory odpadů slouží zejména stavebním firmám, společnostem zabývající se likvidací odpadů, recyklačním střediskům, ale i fyzickým osobám, které potřebují radu v tom, jak naložit s jejich odpadem.

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně se na nás obraťte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo na adrese info.cz@alsglobal.com. Ochotně vám připravíme nabídku pro vaši konkrétní potřebu.

Ekotoxikologické testy odpadů