rozbory Průmyslových výrobků

Zlato - čistota chemické látky

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí v rámci své široké nabídky analytických služeb rozbory průmyslových výrobků a řešení individuálních požadavků klientů. Pod výše uvedeným si lze představit téměř nepředstavitelné množství rozborů a vzorků.

Pro lepší orientaci uvádíme přehled nejčastějších rozborů:

  • Rozbory galvanických lázní – stanovení kovů, kyanidů, síranů, dusičnanů
  • Chemické látky – kontrola složení dle specifikace
  • Identifikace usazenin a inkrustů
  • Vzorky z havárií ohrožující životní prostředí, např., úniky olejů, ropných látek a jejich identifikace
  • Sklářský průmysl – rozpuštění zlata v lučavce královské
  • Slitiny – složení kovů
  • Screeningy kovů v různých typech matric

Nad rámec uvedených parametrů nabízíme další stanovení a parametry. Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně se na nás obraťte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com. Ochotně vám připravíme nabídku pro vaši konkrétní potřebu.